Nyligen såg vi ett scenario där värdet av räntebärande tillgångar (aktier, obligationer och penningmarknadskonton) minskade med hälften. Under samma tid minskade värdet på det företagscertifikat som användes för att finansiera börskraschen med hälften. Samtidigt ökade detaljhandels- och affärsbankerna sin hävstångseffekt för att behålla sina positioner på marknaderna. Eftersom de finansiella marknaderna upplevde vad som verkar vara en överdriven nedgång i värde, höjde Federal Reserve räntorna för att försöka stävja de negativa effekterna av denna händelse. Även om de två händelserna hänger samman finns det inga tydliga bevis för att nedgången på aktiemarknaderna orsakade nedgången i värdet på företagscertifikatet. Vi kan säga att om aktiemarknaderna minskar, så kommer marknaderna för företagscertifikat att göra det. Naturligtvis är effekten mycket mindre betydande när man beräknar den hävstångseffekt som varje institut har använt för att investera på aktiemarknaden.

Innebär detta att slutet på skuld- och kreditmarknaderna är början på slutet för den amerikanska ekonomin? Nej, inte alls. När de globala ekonomierna börjar återhämta sig från sina förluster under de senaste månaderna, kommer detaljhandeln och affärsbankerna igen leta efter sätt att låna mer pengar. Det är just därför räntorna höjs. Faktum är att detta kanske inte är tillräckligt för att förhindra allvarliga inkomstförluster i den nuvarande ekonomiska miljön. När ökningen av finansinstitutens hävstångseffekt till följd av nedgången på aktiemarknaderna börjar träda i kraft, kommer räntefondernas förmåga att få någon avkastning att minska kraftigt. Låt oss inte glömma att dessa fonder också lider av extremt höga belåningsgrader och andra improduktiva inslag i investeringsportföljen. Denna kombination skapar en mycket svag finansiell ställning som utgör ett mycket verkligt hot mot den amerikanska ekonomins långsiktiga lönsamhet.

Politiska beslut

Om det finns ett sätt för den amerikanska regeringen att rädda alla de olika institutioner och institutioner som deltar i aktiemarknaden, då detta skulle lösa problemet en gång för alla. Men många i de politiska och finansiella kretsarna har redan vänt sig emot idén. Det kommer inte, om det inte gör något för att ändra dynamiken mellan det amerikanska finansdepartementet och investeringar samhället. Som det ser ut, är det amerikanska finansdepartementet betalar en mycket hög ränta på sin skuld, men det finns mycket lite pengar tillgängliga för att betala tillbaka. Denna obalans har lett till att investeringssamfundet har försökt skapa ytterligare eget kapital i form av detaljhandelslån och kommersiella lån. På så sätt ger de ännu mer finansiering av eget kapital till de finansinstitut som redan upplever en betydande tillväxt. Men i denna miljö, vilken är den roll som regeringen när den försöker regera i hela investeringsgemenskapen?

Den amerikanska regeringen en enhet som inte behöver ge ytterligare finansiering till tillväxten av den moderna banksektorn. Regeringen kan dock sätta ett koppel på marknaden för konsumentlån genom att avsluta CRA för detaljhandelslån. Naturligtvis bör nivån på de intäkter som genereras av den federala regeringen justeras för att möjliggöra en lämplig vinstnivå. I slutändan bör beslutet om hur man ska hantera det amerikanska finansdepartementet problem med räntefonder lämnas till kongressen. Som det ser ut nu är ekonomin helt enkelt för bräcklig för att den totala inkomstförlusten ska kunna komma från konsumentlån sektorn. Dessa lösningar kommer bara att fungera när regeringen inser att det är alldeles för mycket som står på spel för sina beslut att vara beroende av stimulanspaket som för närvarande erbjuds av Federal Reserve och Federal Deposit Insurance Corporation.

Är du intresserad av ekonomi är denna sida andos.se värd att besöka.